Vi formidler kunnskap og ferdigheter tilpasset deres hverdag. Opplæringen fokuserer på økt trygghet og mestring i møte med utfordrende atferd. Opplæringen er praktisk og det blir gitt individuell veiledning.

Les mer

Kursmeny

 • AFAK (Aggresjonsforebyggende atferd og kommunikasjon)

  Mer info
 • Arbeid med psykisk utviklingshemmede

  Mer info
 • Basiskurs, trinn 2

  Mer info
 • Basiskurs, trinn 2

  Mer info
 • Formidlingsmetodikk

  Mer info
 • Grunnkurs i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, Kapittel 9

  Mer info
 • Juridisk og etisk forankring ved bruk av makt og tvang

  Mer info
 • Positiv atferdsstøtte (PAS)

  Mer info
 • Ressurspersonkurs

  Mer info
 • Ressurspersonkurs – for arbeidsplasser uten tvangslovverk

  Mer info
 • Ressurspersonkurs, trinn 3

  Mer info
 • Ressurspersonkurs, trinn 4

  Mer info
 • Ressurspersonkurs, trinn 4

  Mer info
 • Sikkerhetskurs

  Mer info
 • Sikkerhetskurs for kvinner

  Mer info
 • Utfordrende atferd i skolen

  Mer info
 • Vold og trusler på arbeidsplassen

  Mer info
 • Åpent basiskurs

  Mer info
 • Åpent ressurspersonkurs

  Mer info
 • Årsavtale for ressurspersoner

  Mer info

Kontakt oss

* Navn
Epost
Telefon
Tekst

Vi som jobber i Verge

Kart til vårt kurssenter

Kurssenter

Verge Opplæring AS
Brugata 17, 2. etg.
0186 OSLO

Tlf: 22 17 17 90
post@verge.no