Vår arbeidsmodell

 • Kartlegging

  Behovsanalyse
  Målsetting
  Framdriftsplan
   

   
 • Opplæring

  Konkret
  Spesifikk
  Praktisk

   

   
 • Kvalitetssikring

  Forankring i ledelsen
  Rapportering
  Bistand etter behov

Våre kurs

Vi formidler kunnskap og ferdigheter tilpasset deres hverdag. Opplæringen fokuserer på økt trygghet og mestring i møte med utfordrende atferd. Opplæringen er praktisk og det blir gitt individuell veiledning.

Les mer

Vår kompetanse

 • Kommunikasjon

  Effektiv kommunikasjon som forebygger konflikter og aggresjon

  Les mer
 • Konflikthåndtering

  Hvordan mestre vanskelige situasjoner

  Les mer
 • Risiko og sikkerhet

  Risikovurdering, risikohåndtering og konkret kompetanse som ivaretar sikkerheten

  Les mer

Referanser

Kart til vårt kurssenter

Kurssenter

Verge Opplæring AS
Brugata 17, 2. etg.
0186 OSLO

Tlf: +47 22 17 17 90
post@verge.no