Meny
Logg inn

Her kan du:

 • Laste ned kursbevis
 • Melde på kurs
 • Se din historikk
 • Benytt "Glemt passord" ved første pålogging

 

 

Positiv atferdsstøtte (PAS)

Målsetting:

Kurset har som målsetting å gi en innføring i Positiv Atferdsstøtte (PAS) som multi-komponent rammeverk, økt kunnskap om pro-aktive og reaktive strategier, samt ferdigheter i grunnleggende etisk refleksjon rundt temaene selvbestemmelse og økt livskvalitet.

Innhold:

Positiv atferdsstøtte (PAS) er et rammeverk og en tilnærming som tar avstand fra bruken av aversive metoder og metoder som påfører ubehag for tjenestemottaker, og tar derimot sikte på å øke livskvaliteten gjennom fokus på proaktive strategier i møte med atferd som utfordrer.

Våre kurs har fokus på trygghet og mestringskompetanse, som igjen gir økt handlingsrom for å kunne utelukke mer inngripende tiltak, samt trygghet til å kunne jobbe lengre inn i det forebyggende landskapet, og dermed komplementerer verdigrunnlaget og tilnærmingen i PAS.
Kurset vil ha et praktisk rettet fokus, ved å knytte ulike metoder og tilnærminger sammen med PAS sitt multi-komponent rammeverk.

Som tilnærming er PAS relativt ny i Norge, men har de senere årene bredt om seg, i hovedsak gjennom utdanningen ved ViD Vitenskapelige Høgskole i Sandnes.

Kurset vil bestå av følgende tema:
 

 • Historikk og bakgrunn
 • Etisk refleksjon
 • Læringspyramiden
   
 • Gjennomgang av proaktive strategier:
  Aggresjonsdempende atferd og kommunikasjon (AFAK), Positiv atferdsstøtteplaner (PAS-plan), Aktiv støtte og Lavaffektiv tilnærming.
   
 • Gjennomgang av reaktive strategier:
  NARS (Positive Krisehåndteringsteknikker), reaktive metoder, case-jobbing.
   
 • Eksempler på datainnsamling: kartlegging, FAS og internkontroll
 • Implementeringsstøtte

  Kurset er et teoretisk kurs med fokus på deltagelse og refleksjon. Kurset krever ingen forkunnskaper
 • Oslo
  24.11.2021

  Adresse
  Brugata 17, 0186 Oslo

  Tid:
  Kl 08.45 - 15.30
  Varighet:
  1 dag /6 timer

   

  Pris
  3150,- per deltaker'