Arbeid med barn og unge innen psykisk helsevern

Målsetting: Målsettingen er å tilføre kunnskap og ferdigheter som vil bidra til økt bevissthet og sikkerhet. Opplærigen består av mue praktiske øvelser for håndtering av situasjoner hvor arbeidstaker sammen me dkollega skal ivareta egen og andres sikkerhet.

Innhold:

  • Juridisk og etisk refleksjon - lov om psykisk helsevern
  • Moderat fysisk intervensjon i alenesituasjon
  • Aktiv fysisk intervensjon - samhandling
  • Refleksjon og simulering  rundt mekaniske tvangsmidler
  • Oppsummering

Deltakelse på kurset forutsetter bestått basiskurs ogo ressurspersonkurs i regi av Verge Opplæring AS.